TERMOS E CONDICIÓNS VENTA DE ENTRADAS FESTIVAL DE CANS 2020

A adquisición desta entrada significa a aceptación das seguintes condicións:

 1. A Organización non garante a autenticidade das entradas que non sexan adquiridas nos puntos de venta oficiais, polo que neste caso declina toda responsabilidade e non se permitirá o acceso ao recinto/sala a todo portador dunha entrada emendada, rota ou con indicios de falsificación.
 2. Non se admiten devolucións. No caso de efectuarse un cambio da persoa asistente, este terá que ser notificado con antelación ao día do evento á organización no seguinte correo tenda. festivaldecans.com. De non facerse este trámite, a persoa non poderá acceder ao recinto/sala.
 3. Requírese puntualidade. Non se permite o acceso ao jalpón(sala) unha vez iniciada a sesión.
 4. Ao entrar ao recinto/sala, o público pode estar suxeito a un rexistro segundo a Lei, non permitindo a entrada de obxectos que podan ser considerados perigosos pola Organización ou estean prohibidos pola normativa vixente tales como sustancias ilegais, armas ou obxectos perigosos.
 5. A venda e despacho a menores de idade de bebidas alcohólicas durante o festival está totalmente prohibida, así como o seu consumo, polo que non se despacharán bebidas alcohólicas a menores de idade. Igualmente, prohíbese o consumo de bebidas alcohólicas a menores de idade aínda que estas foran adquiridas fóra do festival.
 6. Resérvase o dereito de admisión
 7. É obrigatorio silenciar ou desconectar calquera tipo de aparato electrónico e silenciar as alarmas dos reloxos e os teléfonos móbiles unha vez comece a sesión.
 8. No caso de suspensión ou cancelación do acto, a devolución do importe será feita ao comprador das entradas polo mesmo medio que as adquiriu. O importe devolverase con desconto das cantidades correspondentes por xestión da compra.
 9. Os grupos de persoas accederán xuntos ao recinto para poder ser acomodadas como tales. Para o acceso ao recinto e a acomodación como grupo terase que cumprir cos requisitos e medidas hixiénicas que sexan obrigatorias na data de celebración do evento. A organización entenderá que un mesmo grupo que teña adquiridas as entradas nunha mesma transacción, ou que se presente como tal, pertence a unha mesma unidade de convivencia. Este grupo será ubicado en localidades contiguas, sen necesidade de respectar a distancia de seguridade, pero debendo cumprir o resto de obrigas sanitarias. A Organización declina toda responsabilidade derivada de contaxio por Covid-19 se o grupo incumprise as obrigas establecidas pola normativa vixente e, en particular, se as persoas integrantes do grupo non pertencen á mesma unidade de convivencia. 
 10. Os asistentes deben levar consigo o DNI ou outro documento identificativo válido orixinal.
 11. Todo asistente poderá ser sometido a un rexistro polo equipo seguridade no acceso ao evento, seguindo as directrices da Lei de Espectáculos Públicos e Seguridade Privada. En caso de negarse ao rexistro, seralle rexeitada a entrada ao evento.
 12. A organización do evento non se fai responsable das entradas roubadas.
 13. Está terminantemente prohibido gravar, retransmitir e/ou filmar o evento con equipo profesional sen permiso previo da organización.
 14. A organización poderá gravar, retransmitir e filmar aos asistentes. O público asistente poderá aparecer DE XEITO INCIDENTAL* en imaxes tomadas por diferentes medios de comunicación, a Organización ou terceiros autorizados por esta ou calquera artista para a súa posterior difusión, consentindo expresamente un uso promocional das imaxes captadas.

*Enténdese por toma incidental de imaxes dunha persoa toda gravación de imaxes dunha persoa realizada con motivo da gravación de imaxes de grupo, paisaxes e outras similares que, inclúan a imaxe de unha ou máis persoas, que aparezan de modo aleatorio e non predeterminado con motivo de documentar eventos ou informar sobre acontecementos de actualidade, sen que o propósito da gravación sexa a fixación da imaxe da persoa ou persoas que nela aparecen, polo que, eventualmente, esta persoa ou persoas poden ser recoñecibles en función de cómo sexa a súa imaxe fixada.

Protocolo COVID-19

1. Uso do tapabocas?

 • Na data de celebración do evento o uso do tapabocas debe seguir as normas estipuladas pola Lei vixente.
 • Para as persoas de seis o máis anos será obrigatorio el uso de tapabocas en todo momento, tanto cando se estea na vía pública e en espazos ao aire libre como cando se estea en espazos pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público, aínda que se poda garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.
 • Na ringleira de acceso, no acceso á cadeira, no desaloxo e en calquera outra situación na que abandones a cadeira como ir ao baño ou ir buscar unha bebida. Só podes retirala cando esteas consumindo/bebendo na cadeira.

2. Acceso e desaloxo

 • No acceso: as cadeiras serán ocupadas por numeración da entrada, completando o aforo desde a primeira ringleira até a última.
 • No desaloxo: a orde de saída será á inversa; empezando pola última ringleira.
 • Prégase que se respecten as distancias con aquelas persoas que non son acompañantes.

3. Para pedir unha consumición naqueles espazos que dispoñan deste servizo: uso obrigatorio de tapabocas no acceso á barra e non consumir de pé, só sentado na cadeira.

Agradecémosvos a vosa colaboración nestas medidas para a seguridade de todas e todos.

CONDICIÓNS PARTICULARES DE COMPRA DE PACKS

Introdución

O Festival de Cans porá á venda 400 packs de entrada + camiseta o día 27 de xullo. 200 packs serán para a sesión de mñá e 200 para a sesión de tarde.

* O pack consta de dous produtos: entrada + camiseta. En ningún caso, os produtos se venderán de forma separada.

As entradas permitirán acceder á proxección das curtametraxes da sección oficial a concurso de ficción e animación que terá lugar o sábado 5 de septembro.

* No reverso da entrada atoparase información sobre horarios e salas.

Chapa regalo

O pack incluirá unha chapa regalo de tirada limitada, soamente dispoñible para os compradores do produto por internet.

Programa de man

Os compradores do pack de entrada + camiseta teñen dereito a desfrutar do programa de man do festival de xeito gratuito. Poderán solicitalo no posto de merchandising do evento a razón dun programa por entrada.

Pago Seguro

O método de pago dispoñible na nosa plataforma é:

 • Con tarxeta: Visa crédito, Visa débito ou Mastercard.

Cambio e Devolución de produtos

Estes produtos non admitirán cambios, nin devolucións.

* A tal efecto, o atributo talle de camisetas conta cunha guía de medidas.

Proceso de compra

Elixido o produto segundo sesión (matinal ou de tarde), será preciso seleccionar a opción preferente no tocante aos seguintes atributos:

 • Nº de entradas: 1, 2, 3, 4, 5, 6

  * O número máximo de entradas por compra é 6.

 • Talla de camiseta: S, M, L, XL, XXL, 3XL
  Haberá dispoñibles camisetas unisex e de moza polo que para evitar confusións se recomenda pór atención na elección da opción dexesada.

  * O número de entradas e de camisetas (talle) elixidos terán que ser iguais.

 • Tenda de recollida:
  • Nikis A Coruña (Rúa Real, 49)
  • Nikis Compostela (Rúa Preguntoiro, 26)
  • Nikis Lugo (Rúa Progreso, 5 - 11)
  • Nikis Ourense (Rúa San Martiño, 5 (Casco Vello))
  • Nikis Vigo (Praza da Pedra, 1)
  • Tía Tata O Porriño (Rúa Ramón González, 33)

  * Soamente se poderá elixir unha tenda de recollida por compra.

Para completar a compra, o usuario terá que rechear unha serie de campos con información de contacto e de pago.

Unha vez recibida a confirmación de pago por parte do Festival de Cans, considerarase realizada a compra, enviando o sistema un correo electrónico ao comprador nas seguintes 24 / 48 horas no cal se adxuntará unha entrada virtual. A entrada conterá un localizador (enviarase unha entrada virtual por compra, o localizador inserto conterá toda a información relativa á compra realizada).

* Por favor revisa a carpeta de SPAM do teu correo. Pode que o correo que contén a entrada virtual vaia a parar alí.

A partir do día 17 de agosto, poderase acudir ás tendas seleccionadas para recoller os packs de entrada + camiseta. A tal efecto, será preciso mostrar a entrada virtual na tenda de recollida elixida ou simplemente comunicar ao responsable da mesma o nome completo e localizador.